Може би сте чували за биоетанола като източник на гориво и за етанола като вид алкохол - по-специално като вид алкохол, който се съдържа в алкохолните напитки. Но какви са разликите между етанола, който се съдържа в напитки като уиски и водка, и биоетанола, използван като гориво за камини и дори за автомобили?


Биоетанол

По химически състав етанолът и биоетанолът са абсолютно еднакви - обикновен алкохол. Различните наименования обаче се отнасят до начина на производството им. Етанолът е наименованието на самото вещество, независимо от това как се произвежда, докато биоетанолът се отнася до гориво, произведено чрез процес на ферментация на биомаса, съдържаща захари, която може да бъде всякаква - от захарна тръстика и други хранителни култури, като артишок, до дървени стърготини, отпадъчна слама или дървени стърготини, и дестилация на етанол от нея. Като цяло производството на биоетанол има за цел да бъде възможно най-екологично и да се постигне максимален добив на чист биоетанол като гориво при минимална площ, необходима за отглеждането на хранителната култура.

Тъй като биоетанолът всъщност е чист етанол, когато се продава като гориво за камини например, той се "денатурира", за да придобие много непривлекателен вкус и да се предотврати консумацията му от хората, подобно на продажбата на чист алкохол като детергент.