Пожарите, причинени от биоетанол, са пожари, които се подхранват от изгаряне на биоетанол. Биоетанолът е гориво, което е химически идентично с етаноловия алкохол, съдържащ се в алкохолните напитки, като частта "био" се отнася до начина на производство на горивото, а не означава, че то има различни химически свойства от обикновения етанол.


Биоетанол

Биоетанолът е чудесен източник на гориво за домашно отопление, тъй като е бездимен и без мирис и може да се инсталира без нужда от вентилационни отвори или комин, което означава, че можете да поставите огън на етанол навсякъде в дома си. Той е напълно безопасен за използване на закрито, дори в помещения, в които не бихте могли да използвате други форми на отопление с огън.

Въпреки че огънят на биоетанол е напълно безопасен за въздуха в дома ви - при горенето му се отделят само CO2 и вода, а нивата на CO2 са подобни на тези при горенето на няколко свещи - важно е да помните, че той произвежда много топлина и е истински огън. Те са проектирани с оглед на безопасността и се запалват с дълга запалка, подобна на тази, която бихте използвали за газова фурна, но трябва да се уверите, че в близост до устройството за запалване няма жици или кабели и че децата и домашните любимци не могат да докосват пламъците.