Биоетанолът е гориво, което в някои страни се използва като алтернатива на бензина, самостоятелно или в смес с обикновен безоловен бензин. Въпреки това биоетанолът е най-известен като гориво за битово отопление, като камини на биоетанол стават все по-популярни.


Биоетанол

Едно от основните неща, които хората намират за привлекателни за биоетанола, освен че е много удобен начин за отопление на дома, е, че е екологичен. То е възобновяемо, биоразградимо и почти не е токсично, ако се разлее - всъщност е същото химическо вещество като алкохола в алкохолните напитки. Но дали биоетанолът е въглеродно неутрален?

Има много неща, които трябва да се вземат предвид, когато се преценява дали дадено гориво за моторни превозни средства е въглеродно неутрално, така че въпросът е дали биоетанолът е въглеродно неутрален, когато се използва по този начин. За обикновена домашна употреба в камини обаче въглеродният диоксид, абсорбиран от растенията, които растат за производството на горивото, до голяма степен компенсира CO2, произведен при изгарянето на биоетанола, което означава, че той може да се класифицира като въглеродно неутрално гориво за домашно отопление. Когато използвате камина на биоетанол, количеството на отделяния CO2 е сравнимо с изгарянето на малък брой свещи.