Биоетанолвключително биоетанол който се използва в някои страни като гориво за автомобили и други превозни средства, както и биоетанол за домашна употреба в камини на биологична основа, е прозрачно вещество, което по химически състав е същото като етанола, който вероятно познавате като алкохолен компонент или алкохолни напитки. Терминът "биоетанол" се използва за обозначаване на етанол, произведен чрез специфичен процес, а не на самия химикал, който се получава.


Биоетанол

Биоетанолът се произвежда чрез използване на ензими за разграждане на биомаса от култури, като например захарна тръстика, слама, някои треви, дървени стърготини или дървени стърготини, до захари. След това захарите се ферментират, а етанолът се събира чрез дестилация. Точният процес се различава в зависимост от вида на използваните култури, но това са основните етапи в производството на гориво биоетанол.

Биоетанолът е чист алкохол и когато се продава за използване в домашни камини, той преминава през още един процес, за да се гарантира, че никой няма да се опита да го изпие, като се превръща в т.нар. денатуриран алкохол. Алкохолът с такава чистота е опасен за консумация от човека, а в много страни е забранен за продажба като съставка и затова може да се продава само в денатуриран вид като гориво или в почистващи препарати.