Биоетанол за камини на биоетанол се купува на литри, а много горелки са с вместимост един литър, така че е логично да прецените колко време ще стигне един литър гориво за биоетанол, когато преценявате разходите за използване на камина на биоетанол във вашия дом или дори когато се снабдявате с гориво за новата си камина.


Биоетанол

Както може да се очаква, времето, необходимо за изгарянето на един литър биоетанол, зависи от количеството гориво, което печката изгаря, когато работи, а това се контролира от настройката, която използвате на горелката. Производителите смятат, че средната камина на биоетанол ще изразходва един литър биоетанол за около 3,5 до 4 часа при максимална настройка, но този период може да се увеличи до 8 часа, ако настройката се намали.

Тъй като максималната настройка на огъня на биоетанол обикновено е по-гореща от тази, която повечето хора искат да използват за няколко часа, и може да се използва само първоначално за бързо затопляне на студено помещение, преди да се премине към друга настройка, за повечето потребители продължителността на работа на един литър гориво ще се намира някъде между тези две цифри.