Биоетанолът се счита за добър вариант за отопление на дома по редица причини. Една от най-важните е, че това е възобновяемо гориво, което е и въглеродно неутрално. Тъй като все повече хора се съобразяват с околната среда и въглеродния си отпечатък, когато избират какъв вид енергия да използват, за да затоплят домовете си, фактът, че биоетанолът се произвежда от растения, които компенсират отделянето на CO2 при изгарянето на горивото, като абсорбират CO2 по време на растежа си, прави биоетанола привлекателен избор.

Други екологични причини, поради които биоетанолът е добър избор, са, че е биоразградим и че не предизвиква рискове за околната среда, ако се разлее, поради ниската си токсичност. 

Освен за околната среда обаче има и други практически причини, поради които горивата на биоетанол са добри. Поддръжката им е лесна, тъй като не отделят пепел и сажди, а тъй като не отделят дим, не се нуждаят от собствен комин, така че можете да поставите огън на биоетанол почти навсякъде в дома си. Хората харесват и външния вид на огъня, тъй като той произвежда истински, оранжеви пламъци, а при огъня на биоетанол има много възможности за дизайн, които не са възможни при огъня на дърва или печките на дърва, като например камината да бъде разположена точно под телевизора.