Биоетанолът се използва все повече като гориво в някои области. Една от най-известните области, в които се използва биоетанол, е като алтернативно гориво за автомобили. В някои части на света биоетанолът се използва като основно гориво за бензиновите двигатели от 70-те години на миналия век, но в Нидерландия автомобилите, пригодени да работят с биоетанол или бензинови смеси с високо съдържание на биоетанол, не са широко разпространени. В САЩ и Обединеното кралство все по-често се използват смеси като E10 със съдържание на биоетанол 10%, смесени с безоловен бензин, които могат да се използват от нормални бензинови двигатели без никакви проблеми.

В дома биоетанолът замества други видове гориво за използване в открити огнища. Огньовете на биоетанол изглеждат привлекателно с истински оранжеви пламъци, но не произвеждат дим или пепел. Това ги прави по-удобни и по-лесни за инсталиране от другите видове огън, а фактът, че биоетанолът е въглеродно неутрален, има ниска токсичност и е биоразградим, го прави привлекателен избор и от екологична гледна точка. Огньовете на биоетанол могат да се използват и на открито, което ги прави добра алтернатива на други форми на външно осветление и отопление.