Биоетанол е гориво, произведено чрез ферментация на захари, които се срещат естествено в някои растителни видове, и последваща дестилация на получения алкохол. Това означава, че то е гориво на алкохолна основа. Всъщност биоетанолът е същият химикал като етанола, който се съдържа в алкохолните напитки като вино, бира и спиртни напитки. Като гориво енергията в биоетанола се освобождава при горене. При горенето се отделя топлинна енергия, както и водни пари и CO2.

Биоетанолът се използва като гориво за автомобили, но също така и като гориво за домашна употреба, например за камини и фенери вкъщи. Автомобилите могат да се движат с биоетанол и бензинови смеси, без да се налагат промени в двигателя, като например E10 - най-често срещаното гориво на бензиностанциите в Обединеното кралство. Е10 съдържа 10% биоетанол, а останалата част е безоловен бензин. За открити огнища, градински камини и къмпинг печки биоетанолът се продава под формата на бутилки с денатуриран алкохол. Те се използват, като просто се налива течността за биоетанол в горелката и се запалва. Тъй като биоетанолът произвежда истински пламък и не отделя дим, той е гъвкаво гориво, което може да се използва за домашни камини, където не е необходим комин.