Požáry bioetanolu jsou požáry, které vznikají spalováním bioetanolu. Bioetanol je palivo, které je chemicky identické s etanolem obsaženým v alkoholických nápojích, přičemž slovo "bio" se vztahuje ke způsobu výroby paliva a neznamená, že má jiné chemické vlastnosti než běžný etanol.

Bioetanol je skvělým zdrojem paliva pro vytápění domácností, protože je bez kouře a zápachu a lze jej instalovat bez nutnosti průduchů nebo komína, což znamená, že etanolový oheň můžete umístit kdekoli ve svém domě. Je zcela bezpečný pro použití v interiéru, a to i v místnostech, kde byste o jiných formách vytápění ohněm neuvažovali.

Ačkoli je bioetanolový oheň naprosto bezpečný pro ovzduší ve vaší domácnosti - při hoření produkuje pouze CO2 a vodu, a to v množství CO2 podobném jako při hoření několika svíček - je důležité si uvědomit, že produkuje velké množství tepla a je skutečným ohněm. Jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a zapalují se dlouhým zapalovačem podobného typu, jaký se používá u plynové trouby, ale musíte zajistit, aby v blízkosti jednotky nebyly žádné dráty nebo kabely a aby se plamene nemohly dotknout děti a domácí zvířata.