Bioetanol je palivo, které se v některých zemích používá jako alternativa k benzinu, a to buď samostatně, nebo ve směsi s běžným bezolovnatým benzinem. Bioetanol je však nejznámější jako palivo pro vytápění domácností, stále oblíbenější jsou krby na bioetanol.


Bioetanol

Jednou z hlavních věcí, které lidé považují na bioetanolu za atraktivní, je kromě toho, že se jedná o velmi pohodlný způsob vytápění domácnosti, také jeho šetrnost k životnímu prostředí. Je obnovitelný, biologicky odbouratelný a v případě rozlití téměř netoxický - ve skutečnosti se jedná o stejnou chemickou látku jako alkohol v alkoholických nápojích. Je však bioetanol uhlíkově neutrální?

Při posuzování toho, zda je palivo pro motorová vozidla uhlíkově neutrální, je třeba vzít v úvahu mnoho věcí, a proto je otázkou, zda je bioetanol při tomto způsobu použití uhlíkově neutrální. Při jednoduchém domácím použití v krbech však oxid uhličitý pohlcený rostlinami, které rostou pro výrobu paliva, do značné míry kompenzuje CO2 vyprodukovaný při spalování bioetanolu, což znamená, že jej lze klasifikovat jako uhlíkově neutrální palivo pro vytápění domácností. Při používání krbu na bioetanol vzniká množství CO2 srovnatelné se spalováním malého počtu svíček.