Bioetanol se stává velmi oblíbeným způsobem vytápění domova a zároveň umožňuje vytvářet krásné interiéry s reálnými, bezdýmnými plameny, které nevyžadují komín ani nezanechávají saze a popel. Pokud uvažujete o použití bioethanolových krbů jako topného média ve vaší domácnosti, pravděpodobně se budete nejprve zajímat o to, zda je bioethanol sám o sobě bezpečný.


Bioetanol

Bioetanol je jednoduchý alkohol - ve skutečnosti se jedná o stejnou látku jako etanol obsažený v alkoholických nápojích. Je biologicky odbouratelný a v případě rozlití není toxický pro životní prostředí. Protože však bioetanolové palivo je čistý alkohol, není bezpečný pro lidskou spotřebu, takže když se prodává jako palivo, je v denaturované formě, která má zabránit tomu, aby ho lidé pili nebo používali jako přísadu, s přidanými nepříjemnými příchutěmi. V domácnosti je bezpečný, ale samozřejmě ho musíte, stejně jako jiné palivo nebo čisticí prostředek, držet mimo dosah dětí a zvířat a před zapálením krbu vytřít případné rozlité tekutiny, protože je samozřejmě vysoce hořlavý. Na bioetanolové ohně, stejně jako na skutečné ohně, je třeba dávat pozor, když jsou v blízkosti děti nebo domácí zvířata, a neměli byste mít v blízkosti hořáku dráty nebo kabely.