Bioetanolové palivo se stává široce používaným palivem pro vytápění domácností, přičemž krby na bioetanol vydávají atraktivní skutečný oranžový plamen a jsou dostatečně horké, aby vytopily místnosti i v tom nejchladnějším počasí. Krby na bioetanol jsou oblíbené z mnoha důvodů - jsou bez kouře, nevyžadují komíny ani jiné speciální větrací otvory a hoří čistě, aniž by zanechávaly saze nebo popel.

Jak bezpečné je však palivo na bázi bioetanolu? Stejně jako při každém skutečném požáru je samozřejmě nutné udržovat plameny mimo dosah lidí a nedovolit, aby se oheň dostal příliš blízko drátů a kabelů, aby se neroztavily. Požáry bioetanolu však nepředstavují stejné nebezpečí jako jiné požáry. Bioetanol je sám o sobě biologicky odbouratelný a málo toxický, takže v případě rozlití nepoškodí životní prostředí. Jedná se o čistý alkohol, takže je nebezpečný při požití, a samozřejmě je hořlavý, ale pokud palivo uchováváte v bezpečí, mimo dosah dětí a zvířat, je jeho použití v domácnosti stejně bezpečné jako alkoholy používané k čištění.


Při hoření vzniká pouze voda a CO2, přičemž množství CO2 je přibližně stejné jako při hoření jedné nebo dvou svíček, takže je bezpečný i z hlediska plynů.