Bioetanolvčetně bioetanol který se v některých zemích používá jako palivo pro automobily a jiná vozidla a bioetanol pro domácí použití, například v krbech na biolíh, je čirá látka, která je chemicky stejná jako etanol, který pravděpodobně znáte jako alkoholickou složku nebo alkoholické nápoje. Termín "bioetanol" se používá spíše pro označení etanolu vyrobeného specifickým postupem než pro samotnou výslednou chemickou látku.


Bioetanol

Bioetanol se vyrábí pomocí enzymů, které rozkládají biomasu z plodin, jako je cukrová třtina, sláma, některé druhy trav, dřevní štěpka nebo piliny, na cukry. Cukry se následně zkvasí a poté se z nich destilací získá etanol. Přesný postup se liší v závislosti na druhu použitých plodin, ale toto jsou základní fáze výroby bioethanolu.

Bioetanol je čistý alkohol a při prodeji pro použití v domácích krbech prochází dalším procesem, který má zajistit, aby se ho nikdo nepokusil vypít, a to přeměnou na tzv. denaturovaný alkohol. Alkohol této čistoty je pro lidskou spotřebu nebezpečný a v mnoha zemích je jeho prodej jako přísady zakázán, takže se může prodávat pouze v denaturované formě jako palivo nebo v čisticích prostředcích.