Palivo na bázi bioetanolu se používá k napájení nejrůznějších věcí, včetně krbů, kempinkových kamen a svítilen. Pokud hledáte palivo na bioetanol pro pohon některého z těchto spotřebičů uvnitř nebo venku, možná vás zajímá, zda jsou všechna prodávaná paliva na bioetanol stejná. Bioetanol prodávaný pro domácí použití je denaturovaný alkohol, což znamená, že do něj bylo přidáno hořké činidlo, které ho činí nevhodným k pití. Důvodem je jednak bezpečnost, jednak možnost prodávat ho bez daňových a licenčních problémů spojených s prodejem alkoholických nápojů. To znamená, že bioetanol, který si koupíte, není nikdy 100% čistý, ale jak čistý musí být?

V Bioethanolshopu koupíte bioetanol nejvyšší kvality Kieselgreen pro použití v otevřených ohništích a venkovních kamnech, který má stupeň čistoty 96,6%. Tento stupeň čistoty udává správnou velikost plamene a množství tepla, které tyto spotřebiče snesou (bioetanol 100% by mohl být příliš těkavý). Paliva s nižší čistotou, přibližně do 80%, budou v hořáku na bioetanol stále fungovat, ale mohou při použití způsobovat nepříjemný zápach. Pokud si náhodou koupíte nekvalitní bioetanol, můžete tento zápach zamaskovat vonnými oleji nebo vosky v hořáku.