Bioetanol se v některých oblastech stále častěji používá jako palivo. Jednou z nejznámějších oblastí, kde se bioetanol používá, je alternativní palivo pro automobily. V některých částech světa se bioetanol používá jako hlavní palivo pro benzinové motory již od 70. let 20. století, ale v Nizozemsku nejsou automobily upravené pro provoz na bioetanol nebo benzinové směsi s vysokým obsahem bioetanolu příliš rozšířené. V USA a Velké Británii se stále častěji používají směsi, jako je E10 s obsahem bioetanolu 10% ve směsi s bezolovnatým benzinem, které lze bez problémů provozovat v běžných benzinových motorech.

V domácnostech nahrazuje bioetanol jiné druhy paliva pro použití v otevřeném ohni. Bioetanolové ohně vypadají atraktivně díky svým skutečným oranžovým plamenům, ale neprodukují žádný kouř ani popel. Díky tomu je jejich instalace pohodlnější a jednodušší než u jiných typů ohně a skutečnost, že bioetanol je uhlíkově neutrální, má nízkou toxicitu a je biologicky odbouratelný, z něj činí atraktivní volbu i z hlediska životního prostředí. Bioetanolové ohně lze používat i ve venkovním prostředí, takže jsou vhodnou alternativou k jiným formám venkovního osvětlení a vytápění.