Bioetanol je palivo vyráběné kvašením cukrů přirozeně se vyskytujících v některých druzích rostlin a následnou destilací získaného alkoholu. To znamená, že se jedná o palivo na bázi alkoholu. Bioetanol je ve skutečnosti stejná chemická látka jako etanol obsažený v alkoholických nápojích, jako je víno, pivo a lihoviny. Energie bioetanolu jako paliva se uvolňuje spalováním. Při spalování se uvolňuje tepelná energie a vodní pára a CO2.

Bioetanol se používá jako palivo pro automobily, ale také jako palivo pro domácí použití, například do krbů a domácích svítilen. Automobily mohou jezdit na bioetanol a směsi benzinu bez úprav motoru, například na palivo E10, které je dnes ve Velké Británii nejčastěji k dostání u pump. E10 obsahuje 10% bioetanolu a zbytek je bezolovnatý benzin. Pro otevřený oheň, zahradní krby a kempingová kamna se bioetanol prodává ve formě lahví denaturovaného lihu. Ty se používají tak, že se do hořáku jednoduše nalije bioethanolová kapalina a zapálí se. Protože bioetanol produkuje skutečný plamen a žádný kouř, je to flexibilní palivo pro domácí krby, kde není potřeba komín.