Bioethanolherunder bioethanol som i nogle lande anvendes som brændstof til biler og andre køretøjer, og bioethanol til husholdningsbrug i f.eks. biobaserede pejse, er et klart stof, der kemisk set er det samme som den ethanol, som du sikkert kender som den alkoholiske bestanddel i alkoholholdige drikkevarer. Udtrykket "bioethanol" anvendes til at beskrive ethanol, der er fremstillet ved en bestemt proces, snarere end selve det resulterende kemikalie.


Bioethanol

Bioethanol fremstilles ved at bruge enzymer til at nedbryde biomasse fra en afgrøde som sukkerrør, halm, visse græsser, træspåner eller savsmuld til sukkerarter. Sukkerstofferne gærer derefter, hvorefter ethanolen udvindes ved destillation. Den nøjagtige proces varierer afhængigt af den type afgrøder, der anvendes, men dette er de vigtigste faser i produktionen af bioethanolbrændstof.

Bioethanol er ren alkohol, og når det sælges til brug i pejse i hjemmet, gennemgår det endnu en proces for at sikre, at ingen forsøger at drikke det, idet det omdannes til det, der kaldes "denatureret" alkohol. Alkohol af denne renhedsgrad er farlig for mennesker og er i mange lande ulovlig at sælge som ingrediens, og kan derfor kun sælges i denatureret form som brændstof eller i rengøringsmidler.