Bioethanol anvendes i stigende grad som brændstof i visse områder. Et af de mest kendte områder, hvor bioethanol anvendes, er som alternativt brændstof til biler. I nogle dele af verden har bioethanol været anvendt som hovedbrændstof til benzinmotorer siden 1970'erne, men i Nederlandene er biler, der er tilpasset til at køre på bioethanol eller benzinblandinger med et højt indhold af bioethanol, ikke udbredt. I USA og Det Forenede Kongerige anvendes blandinger som E10 med et bioethanolindhold på 10% blandet med blyfri benzin i stigende grad og kan uden problemer anvendes af normale benzinmotorer.

I hjemmet erstatter bioethanol andre typer brændsel til brug i åbne ildsteder. Bioethanolbrændeovne ser attraktive ud med deres ægte orange flammer, men udvikler hverken røg eller aske. Det gør dem mere bekvemme og nemmere at installere end andre typer af ildsteder, og det faktum, at bioethanol er kulstofneutralt, har lav toksicitet og er biologisk nedbrydeligt, gør det også til et attraktivt valg ud fra et miljømæssigt perspektiv. Bioethanolbrændeovne kan også bruges udendørs, hvilket gør dem til et godt alternativ til andre former for udendørs belysning og opvarmning.