Η βιοαιθανόλη είναι μια εναλλακτική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που προέρχεται από φυτικό υλικό. Έχει κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια ως ένας τρόπος να μειωθεί η εξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ωστόσο, η χρήση βιοαιθανόλης έχει ορισμένα μειονεκτήματα που την καθιστούν λιγότερο ελκυστική από άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια. Ας δούμε μερικά από τα πιθανά μειονεκτήματα της βιοαιθανόλης


Βιοαιθανόλη


Κόστος και αποτελεσματικότητα

Η παραγωγή βιοαιθανόλης μπορεί να είναι δαπανηρή για διάφορους λόγους. Πρώτον, η παραγωγή βιοαιθανόλης απαιτεί κόστος γης και εργασίας που είναι συχνά υψηλότερο από εκείνο άλλων μορφών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, η απόδοση της βιοαιθανόλης είναι χαμηλότερη από εκείνη άλλων μορφών ανανεώσιμης ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πόροι για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας. Αυτό καθιστά τη βιοαιθανόλη λιγότερο αποδοτική από άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η χρήση της βιοαιθανόλης έχει επίσης ορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους οικολόγους. Για παράδειγμα, απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού για τη διαδικασία παραγωγής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση των υπόγειων υδάτων σε περιοχές όπου αυτά είναι ήδη περιορισμένα. Επιπλέον, η καύση της βιοαιθανόλης απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατά την καλλιέργεια καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση του εδάφους, εάν δεν γίνεται ο κατάλληλος χειρισμός.                                                                                                                     

Διαθεσιμότητα καυσίμων

Τέλος, η διαθεσιμότητα και η διανομή της βιοαιθανόλης μπορεί να αποτελέσει ζήτημα για ορισμένους καταναλωτές λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητάς της σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Για παράδειγμα, ενώ πολλές χώρες έχουν πρόσβαση σε αντλίες καυσίμων αιθανόλης στις πόλεις ή κωμοπόλεις τους, οι αγροτικές περιοχές έχουν μερικές φορές περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση λόγω περιορισμών υλικοτεχνικής υποδομής ή έλλειψης ανάπτυξης υποδομών στις περιοχές αυτές. Κατά συνέπεια, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών μπορεί να δυσκολεύονται ή να αδυνατούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε καύσιμα αιθανόλης, ακόμη και αν αυτά είναι διαθέσιμα σε άλλες περιοχές της χώρας ή της περιοχής τους, λόγω αυτών των προβλημάτων διαθεσιμότητας και διανομής των καυσίμων.

Η βιοαιθανόλη προβάλλεται ως μια πιθανή λύση για τη μείωση της εξάρτησής μας από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στη χρήση της που δεν πρέπει να παραβλέπονται. Το κόστος και η αποδοτικότητά του είναι χαμηλότερα από άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθιστώντας το λιγότερο αποδοτικό συγκριτικά- επιπλέον, η χρήση του έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η εξάντληση των υπόγειων υδάτων και η ατμοσφαιρική ρύπανση από την καύση του- τέλος, ζητήματα διαθεσιμότητας που σχετίζονται με τη διανομή του καυσίμου μπορεί να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του κόσμου, μειώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητά του ως εναλλακτική μορφή ενέργειας. Παρά τα μειονεκτήματα αυτά, η έρευνα συνεχίζεται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοκαυσίμων ώστε να καταστεί βιώσιμη επιλογή για την τροφοδοσία των οχημάτων και των σπιτιών μας. Με την κατάλληλη διαχείριση, ίσως μπορέσουμε να αποκομίσουμε όλα τα οφέλη αυτής της πολλά υποσχόμενης εναλλακτικής λύσης χωρίς να ανησυχούμε για τα μειονεκτήματα. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!