Bioetanolipolttoaineen kesto riippuu siitä, mihin sitä käytetään, mutta jos sitä käytetään bioetanolitakan polttamiseen, mikä on nykyään hyvin yleinen polttoaineen käyttötapa, bioetanolitakkavalmistajilla on joitakin vastauksia.


Bioetanoli


Bioetanolia myydään litroina, ja on myös tavallista, että bioetanolitulisijojen polttimien polttoainetilavuus on yksi litra, joten kun kysyt, kuinka kauan bioetanoli kestää, on yleensä parasta ajatella, kuinka kauan voit pitää kauniin bioetanolitulisi käynnissä yhdellä litralla bioetanolipolttoainetta.

Itse asiassa tässä esitetyt arviot eroavat toisistaan melko paljon, koska etanolin määrä vaihtelee, kun tulipalo toimii eri asetuksilla. Useimpien etanolitulien enimmäisasetusta ei yleensä käytetä pitkiä aikoja, koska se voi kuumentua liian kuumaksi pitkäaikaisessa käytössä. Jos kuitenkin käytät keskimääräistä bioetanolitulta täydellä teholla, saat 3 - 4 tuntia lämpöä litraa kohden. Valmistajat arvioivat, että voit kaksinkertaistaa tämän määrän pienemmillä asetuksilla, jolloin litra bioetanolia riittää 6-8 tunnin käyttöön.