Bioetanolis yra alternatyvus atsinaujinantis energijos šaltinis, gaunamas iš augalinės medžiagos. Pastaraisiais metais jis išpopuliarėjo kaip būdas sumažinti priklausomybę nuo neatsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip nafta ir dujos. Tačiau bioetanolio naudojimas turi tam tikrų trūkumų, dėl kurių jis yra mažiau patrauklus nei kitos atsinaujinančiosios energijos rūšys, pavyzdžiui, saulės ar vėjo energija. Apžvelkime kai kuriuos galimus bioetanolio trūkumus


Bioetanolis


Sąnaudos ir efektyvumas

Bioetanolio gamyba gali būti brangi dėl kelių priežasčių. Pirma, bioetanolio gamybai reikia žemės ir darbo sąnaudų, kurios dažnai yra didesnės nei kitų atsinaujinančiosios energijos gamybos būdų sąnaudos. Be to, bioetanolio efektyvumas yra mažesnis nei kitų atsinaujinančiosios energijos rūšių, todėl tam pačiam energijos kiekiui pagaminti reikia sunaudoti daugiau išteklių. Dėl to bioetanolis yra mažiau ekonomiškas nei kitos atsinaujinančiosios energijos rūšys.

Poveikis aplinkai

Bioetanolio naudojimas taip pat turi tam tikrą poveikį aplinkai, dėl kurio susirūpinimą kelia aplinkosaugininkai. Pavyzdžiui, gamybos procesui reikia didelio kiekio vandens, todėl gali sumažėti požeminio vandens kiekis tose vietovėse, kur jo ir taip trūksta. Be to, deginant bioetanolį į atmosferą išsiskiria anglies dioksidas, kuris prisideda prie visuotinio atšilimo ir klimato kaitos. Galiausiai, auginant augalus biodegalų gamybai, naudojant trąšas ir pesticidus, gali būti užterštas dirvožemis, jei su juo elgiamasi netinkamai.                                                                                                                     

Galimybė įsigyti kuro

Galiausiai, kai kuriems vartotojams gali kilti problemų dėl bioetanolio prieinamumo ir platinimo, nes tam tikrose pasaulio dalyse jo prieinamumas yra ribotas. Pavyzdžiui, nors daugelyje šalių miestuose ar miesteliuose yra galimybė naudotis etanolio degalų kolonėlėmis, kaimo vietovėse dėl logistinių kliūčių ar nepakankamai išvystytos infrastruktūros kartais tokia galimybė yra ribota arba jos visai nėra. Todėl dėl šių degalų prieinamumo ir platinimo problemų kaimo vietovių gyventojams gali būti sunku arba neįmanoma gauti etanolio degalų, net jei jų galima įsigyti kitur jų šalyje ar regione.

Bioetanolis reklamuojamas kaip galimas sprendimas, kaip sumažinti mūsų priklausomybę nuo neatsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau yra ir tam tikrų jo naudojimo trūkumų, kurių nereikėtų pamiršti. Jo kaina ir efektyvumas yra mažesni nei kitų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, todėl, palyginti, jis yra mažiau ekonomiškas; be to, jo naudojimas turi neigiamą poveikį aplinkai, pavyzdžiui, dėl jo degimo senka požeminis vanduo ir teršiamas oras; galiausiai, su kuro paskirstymu susijusios prieinamumo problemos gali apriboti jo prieinamumą tam tikrose pasaulio dalyse, o tai mažina bendrą jo, kaip alternatyvios energijos formos, veiksmingumą. Nepaisant šių trūkumų, toliau atliekami moksliniai tyrimai, kaip optimizuoti biodegalų gamybą, kad jie taptų perspektyvia transporto priemonių ir namų ūkių maitinimo priemone. Tinkamai valdydami galime pasinaudoti visais šios perspektyvios alternatyvos privalumais ir nesijaudinti dėl jos trūkumų. Tik laikas parodys!