Bioetanol staje się bardzo popularnym sposobem ogrzewania domu, pozwalając jednocześnie na tworzenie pięknych aranżacji wnętrz z prawdziwymi, bezdymnymi płomieniami, które nie wymagają komina ani nie pozostawiają po sobie sadzy i popiołu. Jeśli zastanawiasz się nad wykorzystaniem biokominków na bioetanol jako ogrzewania w swoim domu, prawdopodobnie najpierw będziesz chciał wiedzieć, czy sam bioetanol jest bezpieczny.


Bioetanol

Bioetanol jest zwykłym alkoholem - w rzeczywistości jest to ta sama substancja, co etanol znajdujący się w napojach alkoholowych. Ulega biodegradacji i w przypadku rozlania nie jest toksyczny dla środowiska. Ponieważ jednak paliwo bioetanolowe jest czystym alkoholem, nie jest bezpieczne do spożycia przez ludzi, więc kiedy jest sprzedawane jako paliwo, występuje w postaci skażonej, aby uniemożliwić jego spożycie lub użycie jako składnika, z dodatkiem nieprzyjemnych aromatów. Jest bezpieczny do posiadania w domu, ale oczywiście, jak w przypadku każdego innego paliwa lub środka czyszczącego, należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt oraz usuwać wszelkie rozlane płyny przed zapaleniem kominka, ponieważ jest on oczywiście wysoce łatwopalny. Ogniska na bioetanol, podobnie jak prawdziwe ogniska, należy obserwować, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe, a w pobliżu palnika należy unikać przewodów lub kabli.