Požiare na bioetanol sú požiare, ktoré sú poháňané spaľovaním bioetanolu. Bioetanol je palivo, ktoré je chemicky identické s etanolom, ktorý sa nachádza v alkoholických nápojoch, pričom časť "bio" sa vzťahuje na spôsob výroby paliva a neznamená, že má iné chemické vlastnosti ako bežný etanol.


Bioetanol

Bioetanol je skvelým zdrojom paliva na vykurovanie domácností, pretože je bez dymu a zápachu a možno ho inštalovať bez potreby vetracích otvorov alebo komína, čo znamená, že etanolový oheň môžete umiestniť kdekoľvek vo vašej domácnosti. Je úplne bezpečný na použitie v interiéri, a to aj v miestnostiach, kde by ste o iných formách vykurovania ohňom neuvažovali.

Hoci je bioetanolový oheň úplne bezpečný pre ovzdušie vo vašej domácnosti - pri horení produkuje len CO2 a vodu, a to v množstve CO2 podobnom ako pri horení niekoľkých sviečok - je dôležité si uvedomiť, že produkuje veľa tepla a je skutočným ohňom. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a zapaľujú sa pomocou dlhého zapaľovača podobného typu, aký sa používa pri plynovej rúre, ale musíte zabezpečiť, aby v blízkosti ohniska neboli žiadne káble ani drôty a aby sa deti a domáce zvieratá nemohli dotknúť plameňov.