Palivo bioetanol sa stáva široko používaným palivom na vykurovanie domácností, pričom krby na bioetanol vydávajú atraktívny skutočný oranžový plameň a sú dostatočne horúce na to, aby vykurovali miestnosti aj v tom najchladnejšom počasí. Krby na bioetanol sú obľúbené z mnohých dôvodov - sú bez dymu, nevyžadujú komíny ani iné špeciálne vetracie otvory a horia čisto bez zanechania sadzí alebo popola.

Ako bezpečné je však palivo na báze bioetanolu? Ako pri každom skutočnom ohni, aj tu je samozrejme potrebné držať plamene ďalej od ľudí a nedovoliť, aby sa oheň dostal príliš blízko k drôtom a káblom, aby sa neroztopili. Požiar bioetanolu však nepredstavuje rovnaké nebezpečenstvo ako iné požiare. Samotný bioetanol je biologicky odbúrateľný a málo toxický, takže v prípade rozliatia nepoškodí životné prostredie. Je to forma čistého alkoholu, takže je nebezpečný pri požití, a samozrejme je horľavý, ale pokiaľ palivo uchovávate v bezpečí, mimo dosahu detí a zvierat, je jeho používanie v domácnosti rovnako bezpečné ako alkoholy používané na čistenie.


Pri spaľovaní produkuje len vodu a CO2, pričom množstvo CO2 je približne rovnaké ako pri horení jednej alebo dvoch sviečok, takže je bezpečná aj z hľadiska plynov.