Palivo bioetanol sa stáva široko používaným palivom na vykurovanie domácností, pričom krby na bioetanol vydávajú atraktívny skutočný oranžový plameň a sú dostatočne horúce na to, aby vykurovali miestnosti aj v tom najchladnejšom počasí. Krby na bioetanol sú obľúbené z mnohých dôvodov - sú bez dymu, nevyžadujú komíny ani iné špeciálne vetracie otvory a horia čisto bez zanechania sadzí alebo popola.


Bioetanol

Ako bezpečné je však palivo na báze bioetanolu? Ako pri každom skutočnom ohni, aj tu je samozrejme potrebné držať plamene ďalej od ľudí a nedovoliť, aby sa oheň dostal príliš blízko k drôtom a káblom, aby sa neroztopili. Požiar bioetanolu však nepredstavuje rovnaké nebezpečenstvo ako iné požiare. Samotný bioetanol je biologicky odbúrateľný a málo toxický, takže v prípade rozliatia nepoškodí životné prostredie. Je to forma čistého alkoholu, takže je nebezpečný pri požití, a samozrejme je horľavý, ale pokiaľ palivo uchovávate v bezpečí, mimo dosahu detí a zvierat, je jeho používanie v domácnosti rovnako bezpečné ako alkoholy používané na čistenie.


Pri spaľovaní produkuje len vodu a CO2, pričom množstvo CO2 je približne rovnaké ako pri horení jednej alebo dvoch sviečok, takže je bezpečná aj z hľadiska plynov.