Bioetanol pre krby na bioetanol sa kupuje na litre a mnohé horáky majú kapacitu jeden liter, takže pri zvažovaní nákladov na používanie krbu na bioetanol vo vašej domácnosti, alebo dokonca len pri zásobovaní palivom pre vašu novú krbovú inštaláciu, má zmysel zvážiť, ako dlho vydrží jeden liter bioetanolového paliva.


Bioetanol

Ako sa dá očakávať, čas potrebný na spálenie jedného litra bioetanolového paliva závisí od množstva paliva, ktoré váš sporák spaľuje počas prevádzky, a to sa riadi nastavením horáka. Výrobcovia odhadujú, že priemerný krb na bioetanol spotrebuje liter bioetanolu pri maximálnom nastavení približne za 3,5 až 4 hodiny, ale pri znížení nastavenia sa táto doba môže predĺžiť až na 8 hodín.

Keďže maximálne nastavenie ohňa na bioetanol je zvyčajne horúcejšie, než väčšina ľudí chce, aby ich oheň horel niekoľko hodín v kuse, a môže sa používať len na začiatku na rýchle vyhriatie studenej miestnosti pred prechodom na iné nastavenie, pre väčšinu používateľov sa doba, na ktorú vydrží liter paliva, bude pohybovať niekde medzi týmito dvoma číslami.