Životnosť bioetanolového paliva závisí od toho, na čo ho používate, ale ak ho používate na vykurovanie krbu na bioetanol, čo je v súčasnosti veľmi časté použitie tohto paliva, výrobcovia krbov na bioetanol majú niekoľko odpovedí.


Bioetanol


Bioetanol sa predáva v litroch a je tiež bežné, že krby na bioetanol majú horáky s objemom paliva jeden liter, takže keď si kladiete otázku, ako dlho vydrží bioetanol, je vo všeobecnosti najlepšie uvažovať v zmysle, ako dlho môžete udržať váš krásny bioetanolový oheň v prevádzke s jedným litrom bioetanolového paliva.

V skutočnosti sa tu uvedené odhady dosť líšia, a to v dôsledku variability množstva etanolu použitého pri rôznych nastaveniach ohňa. Maximálne nastavenie na väčšine etanolových ohňov sa zvyčajne nepoužíva dlhší čas, pretože sa môže pri dlhšom používaní príliš zahriať. Ak však spustíte priemerný oheň na bioetanol na plné obrátky, dosiahnete približne 3 až 4 hodiny tepla na liter. Výrobcovia odhadujú, že pri nižších nastaveniach môžete túto hodnotu zdvojnásobiť, čím získate 6-8 hodín prevádzky z jedného litra bioetanolu.