Bioetanolvrátane . bioetanol ktorý sa v niektorých krajinách používa ako palivo pre automobily a iné vozidlá a bioetanol na domáce použitie, napríklad v krboch na báze biozložiek, je číra látka, ktorá je chemicky rovnaká ako etanol, ktorý pravdepodobne poznáte ako alkoholickú zložku alebo alkoholické nápoje. Pojem "bioetanol" sa používa na označenie etanolu vyrobeného špecifickým procesom, a nie na označenie samotnej výslednej chemikálie.


Bioetanol

Bioetanol sa vyrába pomocou enzýmov, ktoré rozkladajú biomasu z plodín, ako je cukrová trstina, slama, niektoré trávy, drevná štiepka alebo piliny, na cukry. Cukry sa potom fermentujú a následne sa destiláciou získava etanol. Presný postup sa líši v závislosti od druhu použitých plodín, ale toto sú základné fázy výroby bioetanolu.

Bioetanol je čistý alkohol, ktorý sa pri predaji na použitie v domácich krboch podrobuje ďalšiemu procesu, aby sa zabezpečilo, že sa ho nikto nepokúsi vypiť, a mení sa na tzv. denaturovaný alkohol. Alkohol takejto čistoty je nebezpečný pre ľudskú spotrebu a v mnohých krajinách je jeho predaj ako zložky zakázaný, takže sa môže predávať len v denaturovanej forme ako palivo alebo v čistiacich prostriedkoch.