Bioetanol je palivo, ktoré sa v niektorých krajinách používa ako alternatíva k benzínu, buď samostatne, alebo v zmesi s bežným bezolovnatým benzínom. Bioetanol je však známy najmä ako palivo na vykurovanie domácností, pričom krby na bioetanol sú čoraz populárnejšie.


Bioetanol

Jednou z hlavných vecí, ktoré ľudia považujú na bioetanole za atraktívne, je okrem toho, že je to veľmi pohodlný spôsob vykurovania domu, aj to, že je šetrný k životnému prostrediu. Je obnoviteľný, biologicky odbúrateľný a v prípade rozliatia takmer nie je toxický - v skutočnosti je to rovnaká chemikália ako alkohol v alkoholických nápojoch. Je však bioetanol uhlíkovo neutrálny?

Pri posudzovaní toho, či je palivo pre motorové vozidlá uhlíkovo neutrálne, je potrebné zvážiť mnoho aspektov, a preto je otázkou, či je bioetanol pri takomto použití uhlíkovo neutrálny. Na jednoduché domáce použitie v krboch však oxid uhličitý absorbovaný rastlinami, ktoré rastú na výrobu paliva, do značnej miery kompenzuje CO2 vyprodukovaný pri spaľovaní bioetanolu, čo znamená, že ho možno klasifikovať ako uhlíkovo neutrálne palivo na vykurovanie v domácnostiach. Pri používaní krbu na bioetanol sa množstvo vyprodukovaného CO2 dá porovnať so spaľovaním malého počtu sviečok.