Palivo na báze bioetanolu sa používa na napájanie najrôznejších vecí vrátane krbov, kempingových kachlí a svietidiel. Ak hľadáte palivo na bioetanol na pohon niektorého z týchto spotrebičov v interiéri alebo exteriéri, možno vás zaujíma, či sú všetky predávané palivá na bioetanol rovnaké. Bioetanol predávaný na domáce použitie je denaturovaný alkohol, čo znamená, že doň bolo pridané horké činidlo, ktoré ho robí nevhodným na pitie. Robí sa to z bezpečnostných dôvodov, ako aj preto, aby sa mohol predávať bez daňových a licenčných problémov spojených s predajom alkoholických nápojov. To znamená, že bioetanol, ktorý si kúpite, nikdy nebude 100% čistý, ale aký čistý by mal byť?

V Bioetanolšope kúpite najkvalitnejší bioetanol Kieselgreen na použitie v otvorenom ohni a vonkajších kachliach s čistotou 96,6%. Tento stupeň čistoty vám poskytuje správnu veľkosť plameňa a množstvo tepla, ktoré tieto spotrebiče znesú (bioetanol 100% by mohol byť príliš prchavý). Palivá s nižšou čistotou, približne do 80%, budú v bioetanolových horákoch fungovať, ale môžu spôsobovať nepríjemný zápach. Ak si náhodou kúpite nekvalitný bioetanol, môžete tento zápach zamaskovať vonnými olejmi alebo voskami v horáku.