Bioetanol je palivo vyrábané kvasením cukrov prirodzene sa vyskytujúcich v niektorých druhoch rastlín a následnou destiláciou získaného alkoholu. To znamená, že ide o palivo na báze alkoholu. Bioetanol je v skutočnosti rovnaká chemická látka ako etanol, ktorý sa nachádza v alkoholických nápojoch, ako je víno, pivo a liehoviny. Energia bioetanolu ako paliva sa uvoľňuje spaľovaním. Pri spaľovaní sa uvoľňuje tepelná energia, ako aj vodná para a CO2.

Bioetanol sa používa ako palivo do automobilov, ale aj ako palivo pre domácnosti, napríklad do krbov a domácich svietidiel. Vozidlá môžu jazdiť na zmesi bioetanolu a benzínu, ako je napríklad E10, ktoré sa najčastejšie predáva na pumpách v Spojenom kráľovstve, bez akýchkoľvek úprav motora. E10 obsahuje 10% bioetanolu a zvyšok je bezolovnatý benzín. Pre otvorené ohne, záhradné krby a kempingové kachle sa bioetanol predáva vo forme fliaš denaturovaného liehu. Používajú sa tak, že sa do horáka jednoducho naleje bioetanolová kvapalina a zapáli sa. Keďže bioetanol produkuje skutočný plameň a žiadny dym, je to flexibilné palivo, ktoré sa dá použiť v domácich krboch, kde nie je potrebný komín.