Bioetanol sa v niektorých oblastiach čoraz viac používa ako palivo. Jednou z najznámejších oblastí, kde sa bioetanol používa, je alternatívne palivo pre automobily. V niektorých častiach sveta sa bioetanol používa ako hlavné palivo pre benzínové motory od 70. rokov 20. storočia, ale v Holandsku nie sú autá prispôsobené na prevádzku na bioetanol alebo zmesi benzínu s vysokým obsahom bioetanolu rozšírené. V USA a Spojenom kráľovstve sa čoraz častejšie používajú zmesi, ako napríklad E10 s obsahom bioetanolu 10% v zmesi s bezolovnatým benzínom, ktoré môžu bez problémov fungovať v bežných benzínových motoroch.


Bioetanol

V domácnostiach bioetanol nahrádza iné druhy paliva na použitie v otvorenom ohni. Bioetanolové ohne vyzerajú atraktívne vďaka skutočným oranžovým plameňom, ale neprodukujú dym ani popol. Vďaka tomu je ich inštalácia pohodlnejšia a jednoduchšia ako pri iných typoch ohňa a skutočnosť, že bioetanol je uhlíkovo neutrálny, má nízku toxicitu a je biologicky odbúrateľný, z neho robí atraktívnu voľbu aj z environmentálneho hľadiska. Bioetanolové ohne sa dajú používať aj vo vonkajšom prostredí, takže sú dobrou alternatívou k iným formám vonkajšieho osvetlenia a vykurovania.