Kde môžete získať bioetanol?

Ak hľadáte bioetanolové palivo pre svoj bioetanolový varič alebo iné veci, ako napríklad kempingový varič alebo súpravu na fondue, ktoré sú určené na používanie bioetanolového liehu ako paliva, potom musíte navštíviť Bioethanolshop, kde nájdete najkvalitnejší bioetanol. Keďže bioetanol je denaturovaný alkohol, nie je vhodný na použitie ako palivo.

Čítajte viac

Aký druh paliva je bioetanol?

Bioetanol je palivo vyrábané kvasením cukrov prirodzene sa vyskytujúcich v určitých druhoch rastlín a následnou destiláciou získaného alkoholu. To znamená, že ide o palivo na báze alkoholu. Bioetanol je v skutočnosti rovnaká chemická látka ako etanol, ktorý sa nachádza v alkoholických nápojoch, ako je víno, pivo a liehoviny.

Čítajte viac

Aké je najlepšie palivo na bioetanol?

Bioetanolové palivo sa používa na pohon najrôznejších vecí vrátane krbov, kempingových kachlí a svietidiel. Ak hľadáte palivo na bioetanol na pohon niektorého z týchto spotrebičov v interiéri alebo exteriéri, možno vás zaujíma, či sú všetky predávané palivá na bioetanol rovnaké. Bioetanol používaný v domácnosti [...]

Čítajte viac

Čo nahradí bioetanol?

Bioetanol sa v niektorých oblastiach čoraz viac používa ako palivo. Jednou z najznámejších oblastí, kde sa bioetanol používa, je alternatívne palivo pre automobily. V niektorých častiach sveta sa bioetanol používa ako hlavné palivo pre benzínové motory už od 70. rokov 20. storočia, ale v Holandsku sa autá prispôsobené [...]

Čítajte viac

Čo je bioetanol a ako sa vyrába?

Bioetanol je druh alkoholu, ktorý sa používa ako palivo. Z hľadiska chemického zloženia je úplne rovnaký ako etanol, ktorý sa nachádza v alkoholických nápojoch, ako je pivo, víno a liehoviny, ale predáva sa ako denaturovaný alkohol, čo znamená, že nie je vhodný na ľudskú spotrebu a nie je [...].

Čítajte viac

Hmotnosť 1 litra bioetanolu?

Liter bioetanolu, ak hovoríme len o samotnej kvapaline, má hmotnosť 1 kg. V metrickej sústave sa takto meria množstvo kvapalín a ich hmotnosť, takže liter bioetanolu, vody alebo iných kvapalín bude vždy vážiť približne 1 kg. Ak však chcete vedieť, koľko [...]

Čítajte viac

Čo môže byť poháňané bioetanolom?

Bioetanol sa stáva čoraz populárnejším palivom na použitie v domácnosti, na vonkajšie vykurovanie, na oheň, na kempovanie a na účely prežitia. Je to druh etanolu, ktorý sa vyrába kvasením cukrov v určitých druhoch plodín a destiláciou získaného alkoholu. Bioetanol predávaný na domáce použitie sa líši čistotou, ale najvyššia čistota je [...]

Čítajte viac

Aké sú riziká bioetanolu ako paliva?

Bioetanol je druh paliva, ktoré sa používa v motoroch automobilov a tiež na domáce použitie, napríklad v krboch na bioetanol a kempingových kachliach. Ak sa bioetanol používa v zmesi, ako je E10 (zmes 10% bioetanolu a 90% bezolovnatého benzínu, ktorá sa bežne predáva na pumpách v USA a Spojenom kráľovstve), neexistuje [...].

Čítajte viac

Aké sú riziká bioetanolu?

Ak chcete vo svojej domácnosti používať bioetanolový oheň, pravdepodobne chcete vedieť, na aké riziká si musíte dať pozor. Bioetanolové krby produkujú skutočný plameň, takže môžu spôsobiť požiar alebo prehriatie či roztavenie vecí umiestnených príliš blízko nich. Toto je riziko, keď [...]

Čítajte viac

Je grilovanie na bioetanolovom ohni bezpečné?

Bioetanolové kachle a krby sú v domácnostiach čoraz obľúbenejšie. Bioetanol je uhlíkovo neutrálny, obnoviteľný zdroj paliva, ktorý je vhodný na použitie v interiéri, pretože pri spaľovaní nevytvára dym ani škodlivé výpary. Táto vlastnosť znamená, že je vhodný aj na varenie, pretože bioetanol vytvára skutočný plameň, ktorý vyžaruje len málo [...]

Čítajte viac