Gorivo na bioetanol postaja pogosto uporabljeno gorivo za ogrevanje domov, saj kamini na bioetanol oddajajo privlačen pravi oranžni plamen in so dovolj vroči, da ogrejejo prostore tudi v najhladnejšem vremenu. Kamini na bioetanol so priljubljeni iz več razlogov - ne kadijo in ne potrebujejo dimnikov ali drugih posebnih prezračevalnih odprtin, gorijo čisto, ne puščajo saj ali pepela.


Bioetanol

Kako varno je gorivo na bioetanol? Tako kot pri vsakem pravem požaru morate seveda poskrbeti, da se plameni ne približajo ljudem, in preprečiti, da bi se ogenj preveč približal žicam in kablom, da se ti ne bi stalili. Vendar požari bioetanola ne predstavljajo enake nevarnosti kot drugi požari. Bioetanol je biološko razgradljiv in malo strupen, zato ob razlitju ne škoduje okolju. Gre za obliko čistega alkohola, zato je nevaren, če ga zaužijete, in seveda je vnetljiv, vendar je, če gorivo hranite na varnem, stran od otrok in živali, enako varen za uporabo v domu kot alkoholi, ki se uporabljajo za čiščenje.


Pri gorenju nastajata le voda in CO2, pri čemer je količina CO2 približno enaka kot pri gorenju ene ali dveh sveč, zato je varen tudi z vidika plinov.